Formannafundur 1.febrúar 2023

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga UÍF þann 1. febrúar 2023, kl. 17:30, í Vallarhúsinu
Ólafsfirði.
Úr stjórn UÍF mættu: Óskar Þórðarson, formaður, Anna Þórisdóttir meðstjórnandi, Eva Björk
Ómarsdóttir gjaldkeri, Kristján Hauksson meðstjórnandi og Arnheiður Jónsdóttir varaformaður, auk
Jóns Garðars Steingrímssonar og Jónínu Björnsdóttur varamanna í stjórn. Brynja Ingunn
Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.
Frá aðildarfélögum UÍF mættu;
Hestamannafélagið Glæsir: Símon Helgason og Elín Kjartansdóttir
Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir
Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Örn Elí og Hákon Hilmarsson
SSS; Ásta Lovísa Pálsdóttir
BF; Sigurlaug Guðjónsdóttir og Ása Guðrún Sverrisdóttir
GKS; Ása Guðrún Sverrisdóttir
TBS: Sigurlaug Ragna Guðnadóttir
Skotfélag Ólafsjarðar; Rögnvaldur Jónsson

Fundargerð

Dagskrá;
1. Óskar bauð fundarmenn velkomna og bauð þeim að þiggja veitingar. Fór hann yfir dagskráliði
fundarins.
2. Nýtt aðildarfélag; Vélsleðafélag Ólafsfjarðar óskaði eftir að gerast aðildarfélag að nýju og var
tilkynning þar að lútandi stend ÍSÍ og UMFÍ. Formaður þess er Ásgeir Frímannsson. Félagið
var áður aðildarfélag UÍF og hefur nú verið endurvakið sem er ánægjulegt.
3. Heimasíða UÍF; Óskar sagðir frá því að heimasíðan væri komin til UÍF. Síðan er þó enn lokuð
en aðgangur kominn til UÍF. Kristján mun skoða myndir og bæta við. Þar verður sett inn
eyðublað með upplýstu samþykki sem samþykkt var að útbúa fyrir aðildarfélögin.
4. Fyrirmyndarhéraðssamband ÍSÍ; vegna anna stjórnar hefur vinnu miðað hægt en það verður
bætt úr því. Stefnt verður að því að ljúka drögum að handbókinni fyrir ársþing.
5. Hólsnefnd; nefndinni var falið að skila af sér tillögum um ráðstöfun söluandvirðis Hóls og
verða þær lagðar fyrir næsta ársþing. Formlegur fundur hefur ekki verið haldinn í nefndinni en
vinnan er hafin og hafa verið gerð drög að vinnuskjali. Andvirði sölu Hóls hefur verið fest í
ákveðinn tíma inn á bankareikningi. Óskar fór yfir vinnuskjalið.
6. Lottó; verður greitt úr í febrúar en verið er að taka saman upphæðina. Upphæðin virðist vera
svipuð og á síðasta ári.
7. Á síðasta formannafundi fór Óskar yfir punkta sem hann tók saman um aðbúnað og ástand á
íþróttamannvirkjum Fjallabyggðar. Hann sendi fyrirspurn til bæjarins þar að lútandi og kemur
svar bæjarins fram í fundargerð 776. fundar bæjarráðs þann 24. janúar 2023. Þar er rakið
hvaða fjárhæðum bærinn hefur varið til íþróttamála og mannvirkja. Nokkur umræða varð um
aðbúnað og viðhald á íþróttamannvirkjum.
8. Samráðshópur um stefnumótun og framtíðarsýn íþróttamála í Fjallabyggð: Formaður
bæjarráðs sagði frá fyrirhuguðum samráðshópi í ræðu á vali íþróttamanns Fjallabyggðar.
Óskar fór á fund bæjarráðs þann 10. janúar 2023 og var þar farið yfir hugmyndir bæjarins sem

fyrirhugað er að nái til næstu sjö ára. Umræður voru m.a. um hvort að aðildarfélög UÍF gætu
öll keppt undir nafni UÍF. Þann 16. janúar 2023, óskaði bæjarstjóri eftir að UÍF tilnefni
fulltrúa íþróttahreyfingarinnar. Stjórn UÍF telur mjög mikilvægt að taka þátt í þessari vinnu
sveitarfélagsins og ákvað á fundi stjórnar þann 17. janúar 2023 að fulltrúar UÍF í hópnum yrðu
allt að fimm og að formaður UÍF verði í starfshópnum ásamt öðrum fulltrúum sem
endurspegla fjölbreytileika hreyfingarinnar. Lagt upp með að einstaklingarnir hefðu fjölbreytt
tengsl við íþróttafélög, annað hvort sem iðkendur eða forráðamenn iðkenda, það væru tveir
einstaklingar frá hvorum bæjarkjara og kynjahlutföll jöfn. Tillaga stjórnar er að Elsa Guðrún
Jónsdóttir, Þorvaldur Sveinn Guðbjörnsson, Dagný Finnsdóttir og Sigurgeir Haukur Ólafsson
sitji í þessum starfshóp. Sigurgeir Haukur Ólafsson hefur þó ekki gefið endanlegt svar.
Markmiðið er að hópurinn vinni hratt en hann á að hittast í febrúar og skila af sér í maí og
tillögum til fjárhagsáætlunar næsta haust. Óskar telur mikilvægt að þegar fyrsta stöðuskýrsla
hópsins kemur fram að hún verði kynnt á formannafundi. Einnig rætt að mikilvægt sé að
aðildarfélögin standi þétt við bakið á fulltrúum UÍF og aðstoði þá eftir föngum.

Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 18:25.

Formannafundur 24.nóvember 2022

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga UÍF þann 24. nóvember 2022, kl. 18, í
Vallarhúsinu Ólafsfirði.
Úr stjórn UÍF mættu: Óskar Þórðarson, formaður, Anna Þórisdóttir meðstjórnandi, Eva Björk
Ómarsdóttir gjaldkeri, Kristján Hauksson meðstjórnandi og Arnheiður Jónsdóttir varaformaður.
Forföll boðaði Jón Garðar Steingrímsson varamaður í stjórn. Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði
fundargerð.
Frá aðildarfélögum UÍF mættu;
Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Jónsson
Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir
Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Jón Árni Sigurðsson og Hákon Hilmarsson
Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: Hilmar Símonarson
SSS; Guðrún Sif Guðbrandsdóttir
BF; Sigurlaug Guðjónsdóttir
Snerpa; Þórey Guðjónsdóttir og Margrét Einarsdóttir
Skotfélag Ólafsfjarðar; Rögnvaldur Jónsson og Sverrir Júlíusson

Fundargerð

Dagskrá;
1. Óskar bauð fundarmenn velkomna og bauð öllum að þiggja veitingar. Fór hann yfir
dagskráliði fundarins.
2. Samræmd Viðbragðsáætlun ÍSÍ fyrir íþrótta- og æskulýðsstarf: Brynja fór yfir
viðbragðsáætlunina. Tilgangur samræmdrar áætlunar er að sporna við atvikum sem geta
mögulega komið upp og leiðbeint starfsfólki, sjálfboðaliðum og fleirum til að bregðast eins og
rétt við ef til þess kemur. Enda er best fyrir alla aðila máls, ef viðbrögð eru
samræmd. Ákveðið að stjórn útbúi staðlað eyðublað þar sem forráðamenn samþykkja ferðir
barna- og unglinga með íþróttafélagi.
3. Fyrirmyndarhéraðssamband ÍSÍ; Óskar sagði frá vinnu stjórnar og sýndi hvernig drögin líta
út.
4. Heimasíða UÍF; Óskar sagðir frá því að heimasíðan væri að klárast. Verið er að bíða eftir því
að fá heimasíðuna til UÍF þannig að hægt verði að vinna með síðuna. Fundarmönnum sýnd
heimasíðan eins og hún kemur til með að líta.
5. Ávöxtun fjármagns Hóls; Óskar sagði frá vinnu vinnuhóps um ávöxtun þess fjármagns sem
fékkst fyrir Hól. Nefndin hefur ekki hist enn sem komið er en fyrir liggur að hún muni hittast
fljótlega. Tillögur hópsins verða síðan kynntar á næsta ársþingi.
6. Umsóknir um frístundastyrk; Óskar benti á að nú hefðu aðeins verið sendar greiðslukvittanir
vegna fjögurra af þrettán samþykktum umsóknum. Áréttaði hann að frestur til að senda
greiðslukvittun væri til loka desember.
7. Val á íþróttamanni Fjallabyggðar; Eva sagði að búið væri að bóka Tjarnarborg 28. desember
fyrir viðburðinn. Formenn voru hvattir til að stinga upp á einstaklingum sem heiðra mætti á
viðburðinum.
8. Önnur mál; Kristján sagði frá ársþingi SKÍ og því að verið sé að innleiða deild fyrir
skíðaskotfimi. Óskar fór yfir punkta sem hann hefur tekið saman um aðbúnað og ástand á

íþróttamannvirkjum Fjallabyggðar. Að hans mati hefur litlu fjármagni verið varið til viðhalds
og bætingu á aðstöðu frá sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar.
Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 19:30.

Formannafundur 24.mars 2022

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga UÍF þann 24. mars 2022, kl. 18, í Vallarhúsinu
Ólafsfirði.
Úr stjórn UÍF mættu: Jónína Björnsdóttir, formaður, Óskar Þórðarson, varaformaður, Anna Þórisdóttir
meðstjórnandi, Eva Björk Ómarsdóttir gjaldkeri og Jón Garðar Steingrímsson varamaður í stjórn.
Forföll boðuðu Arnheiður Jónsdóttir ritari og Þórarinn Hannesson, varamaður í stjórn. Brynja Ingunn
Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.
Frá aðildarfélögum UÍF mættu;
Skotfélag Ólafsfjarðar: Sverrir Júlíusson og Rögnvaldur Jónsson.
Glói; Guðrún Linda Rafnsdóttir og Patrekur Þórarinsson
Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson
Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir.
Golfklúbbur Siglufjarðar: Jóhann Már Sigurbjörnsson
Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Örn Elí Gunnlaugsson og Hákon Hilmarsson
TBS: María Jóhannsdóttir
Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: Hilmar Símonarson
Hestamannafélagið Glæsir; Haraldur Marteinsson

Fundargerð

Dagskrá;
1. Jónína bauð fundarmenn velkomna og bauð öllum að þiggja veitingar. Gaf hún Óskari orðið
og fór hann yfir dagskráliði fundarins.
2. Umsóknir um Frístundastyrk: Óskar sagði frá tilurð Frístundastyrks. Sveitarfélagið hafi áður
úthlutað þessum styrk en síðan hafi hann verið settur í hendur UÍF til útdeilingar. Settar hafi
verið reglur um útdeilingu styrksins. Nú sé þriðja árið sem úthlutun Frístundastyrks fari fram.
Styrkhæfar umsóknir nema alls fjárhæð 3.155.186 kr. og til úthlutunar eru 1.143.900 kr.
Nokkur félög hafa óskað eftir styrk að fjárhæð 350.000 kr. og bað Óskar félögin um að kanna
hvort þau færu í öll þau verkefni sem sótt hafi verið um, og ef svo sé ekki, hvort þau vilji
afturkalla umsóknir sínar. Var óskað eftir að félögin létu vita hvort að þau teldu ástæðu til að
afturkalla.
3. Reglur um Frístundastyrk; Rætt var hvort að breyta ætti reglunum á næsta ársþingi. Nokkrar
umræður varð um hvort og þá hvaða efnisreglum ætti að breyta, eða hvort að úthluta ætti
styrktar fjárhæðinni með öðrum hætti, t.d. jafnt milli félaga eða samkvæmt öðrum viðmiðum.
Lagt var til að nota úthlutunarreglur bæjarstyrks þannig að ekki yrði tekið tillit til grunnstyrks
og jafnvel að miða ekki eingöngu við barna- og unglingastarf. Formenn munu kynna þetta
fyrir stjórn hvers aðildarfélag og upplýsa stjórn UÍF um afstöðu sína. Að fengnum tillögum
aðildarfélaga getur stjórn UÍF lagt fram tillögur að breytingum á reglum sjóðsins fyrir næsta
ársþing UÍF.
4. Heimasíða UÍF; Óskað hefur verið eftir að félögin sendi eftirfarandi upplýsingar á word skjali:
Merki félags, upplýsingar um stjórn, sögu félags, lög félags, slóð á heimasíðu félags eða
fréttasíðu. Nokkur aðildarfélög hafa nú þegar sent upplýsingar og voru þau félög sem ekki
hafa sent upplýsingar hvött til að gera það en stefnt er að því að opna heimasíðuna á ársþingi í
maí nk.

5. Ávöxtun fjármagns Hóls; Eva gjaldkeri sagt frá því að peningarnir væru ávaxtaðir inn á
lokuðum reikningi í 6 mánuði með hæstu mögulegum vöxtum. Eftir 6 mánuði losnar
upphæðin og hægt að binda aftur.
a. Óskar ræddi áfram hugmynd um starfsmann í tilteknu starfshlutfalli og óskað eftir afstöðu
formanna. Starfsmaðurinn myndi starfa fyrir stjórn og aðildarfélögin, þ.m.t. að afla styrkja eða
tekna, til UÍF og aðildarfélaga. Starfsmaðurinn gæti líka létt á félögunum og jafnvel yrðu t.d.
lottó tekjur notaðar að einhverju leyti upp í laun starfsmannsins. Fundarmenn ræddu
launakostnað starfsmanns svo og starfshlutfall. Engin ákvörðun tekin.
b. Önnur hugmynd varðandi fjármuni Hóls er að setja á laggirnar fjárfestingafélag sem ynni í
þágu UÍF og aðildarfélaga. Hluti árlegrar ávöxtunar rynni svo í félögin, en hinn hlutinn færi í
það að stækka höfuðstólinn. Þar með er aukaleg langtíma fjármögnun inn í félögin tryggð með
lágri áhættu. Jón Garðar mun útfæra þessa hugmynd nánar og kynna á ársþingi í maí.
c. Þriðja hugmyndin er að setja upp húsnæði sem hýsir t.d. salernisaðstöðu og búnaðargeymslu
fyrir þau félög og útivistarfólk sem nýta sér Hólssvæðið. Nokkrar umræður urðu um þessa
tillögu en allir voru sammála um að einhver aðstaða verði að vera á Hóli.
Hestamannafélagið Glæsir leggur til að Hóls peningarnir verði lagðir inn í barna- og
unglingastarf aðildarfélaganna og það eflt, t.a.m. með samræmingu búninga. Horfa megi til
annarra íþróttahéraða og fá ráðleggingar hjá einhverjum með þekkingu og reynslu. Þetta
myndi lækka útgjöld heimilanna.
SSS ræddi einnig að saga Hóls tengist tilteknum félögum á Siglufirði og það verði því að hafa
í huga að einhver aðstaða verði áfram á svæðinu. Hafa þurfi í huga að ávaxta fjármunina til
framtíðar en ekki að eyða peningunum öllum strax. Fjárfestingafélag myndi vera farsæl leið til
að tryggja að peningarnar myndu ekki klárast.
Ákveðið að félögin sendi hugmyndir um Hól fyrir miðjan apríl.
6. Önnur mál; Þorvaldur óskar eftir að lotto skiptingin verði send út á félögin. Gjaldkeri félags
þurfi að hafa skiptinguna við hendina.
Lagt til að stjórn UÍF athugi hvort að nýta megi starfskrafta Ríkeyjar, deildarstjóra fræðslu-og
frístundarmála, í auknu mæli, t.d. varðandi aðstöðusköpun, svo og að skoða fyrirkomulag
íþróttamála á Selfossi og hvort að nýta megi þekkingu þaðan. Allir fundarmenn sammála um að
auka ætti Frístund og horfa til Ísafjarðar í því sambandi.
Einnig var rætt um hvort að stjórn UÍF geti komið að frekari samvinnu aðildarfélaga, t.d. aðstoðað
þau við að starfa betur saman t.d. með sameiginlegu lógói. Jafnvel að skoða hvort að sveitarfélagið
geti aðstoðað félögin í auknu samstarfi og mögulega við sameiningu. Einstaka aðildarfélög eru
með slæma reynslu af samskiptum við sveitarfélagið en önnur hafa átt góð samskipti. Mikilvægt
talið að samskipti við sveitarfélagið séu farsæl. Umræða var um að frístundanefnd hefði ekki
staðið sig sem skyldi þegar kemur að aðildarfélögum. Nefndin hefur verið meira fræðslu sinnuð en
minna íþróttasinnuð.

Umræða var einnig um íþróttamann Fjallabyggðar og áhuga sveitarfélagsins af viðburðinum. Því
miður virðist sem bæjaryfirvöld hafi lítinn áhuga á viðburðinum og telja fundarmenn að gera
mætti þá kröfu til deildarstjóra eða annarra frá sveitarfélaginu til að mæta.
Rætt var um aðgengi fatlaðra að Vallarhúsinu, en því sé verulega ábótavant. Sveitarfélagið þurfi
að bæta úr því. Aðstaða til íþróttaiðkunar mætti líka vera betri t.d. eru bæði íþróttahúsin ekki í
nægjanlega góðu ástandi. Það hefur þurft að sleppa æfingum hjá aðildarfélögum vegna leka. Langt
sé síðan að sveitarfélagið hafi farið í stóra framkvæmd á íþróttamannvirkjum. Sveitarfélagið hefur
gert margt gott en það megi bæta verulega í. Framgangur íþróttahreyfingarinnar verði að vera
vænlegur til árangurs. Það verði einnig að sýna sanngirni í garð sveitarfélagsins þegar kemur að
skiptingu fjármagns sveitarfélagsins. Sum verkefni séu hreinlega brýnni en önnur. Gera megi þá
kröfu gagnvart sveitarfélaginu að sett sé niður skilgreind framtíðarsýn í íþróttamálum.
Umræða varð líka um misháar viðurkenningar fjárhæðir, t.a.m. sé viðurkenning sveitarfélagsins til
bæjarlistamanns 350.000 kr. meðan viðurkenning íþróttamanns Fjallabyggðar sé 100.000 kr. frá
UÍF.
7. Sportabler; Óskar fór yfir forritið og sýndi hvernig það virkar. Elías frá ÍSÍ mun koma síðar
og vera með fræðslu um skýrsluskil í Sportabler.
Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 20:30.

Formannafundur 18. nóvember 2021

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 18. nóvember 2021 kl. 18. Fundurinn var haldin í Vallarhúsinu, Ólafsfirði.

Úr stjórn UÍF mættu: Óskar Þórðarson, varaformaður,  Anna Þórisdóttir meðstjórnandi, Eva Björk Ómarsdóttir gjaldkeri, Arnheiður Jónsdóttir ritari og Þórarinn Hannesson, varamaður í stjórn.  Forföll boðaði Jónína Björnsdóttir formaður og Jón Garðar Steingrímsson varamaður í stjórn. Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Skotfélag Ólafsfjarðar: Óskar Gíslason  og Rögnvaldur Jónsson.

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson

Glói; Telma Björk Birkisdóttir

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir.

Snerpa; Helga Hermannsdóttir og Jón Hrólfur Baldursson.

Golfklúbbur Siglufjarðar: Jóhann Már Sigurbjörnsson og Jón Karl Ágústsson.

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Örn Elí Gunnlaugsson

TBS: María Jóhannsdóttir

 

 

Fundargerð

Dagskrá;

 1. Óskar Þórðarson varaformaður fór yfir starf stjórnar; Hann sagði frá að stjórn hefði ákveðið að taka þátt í verkefninu Fyrirmyndarhéraðssamban ÍSÍ. Stjórn átti fund með Viðari frá ÍSÍ og markaði það upphaf vinnunar. Vetrarleikarnir féllu niður sl. vetur og því telur stjórn mikilvægt að leikarnir verði í ár ef að aðstæður leyfa. Leikarnir hafa alltaf verið í febrúar/mars og væntingar eru til þess að öll félög sjái sér fært að bjóða upp á eitthvað.  Vetrarleikar skipa máli, bæði hvað varðar sýnileika í samfélaginu og hvað varðar hvatningu til nýrra iðkenda/foreldra. Fundarmenn tóku vel í að halda Vetrarleika. Einnig sagði Óskar frá að búið væri að skipa í nefnd um val á íþróttamanni Fjallabyggðar.  Heimasíða UÍF var einnig rædd en vinnan hafði miðast við bókunarkerfi fyrir útleigu Hóls. Núna nýtist sú vinna ekki svo skoðað verður hvort hægt verði að breyta samninginum við Tónaflóð á þá leið að sett verði upp upplýsingasíða og jafnvel einnig fréttasíða.  Mögulega er hægt að tengja saman facebook síður aðildarfélaga og heimasíðuna.  Nokkur umræða var um heimasíðuna. Fundarmenn sammála um að mikilvægt sé að á einum stað megi finna upplýsingar um stjórnir félaganna og starf UÍF, t.am. lög og reglur auk fundargerða. Auk þess gæti saga aðildarfélaganna komið fram og tenglar inn á hvert félag og tenglar inn á heimasíðu þeirra.

 

 1. Sportabler; Óskar fór yfir forritið sem fyrirhugað er að taki við af Felix. Þetta er forrit sem notað er t.a.m. af KF og SÓ. Inn í Sportabler eru allar æfingar og allir viðburðir.  Fyrirhugað er að forritið verði notað fyrir skýrsluskil til ÍSÍ. Í knattspyrnunni er kerfið tengt KSÍ.  Ekkert er komið inn í forritið um skýrsluskil enn sem komið er.

 

 

 1. Hóll; Þórarinn sagði frá því að búið væri að skrifa undir kaupsamning um söluna á Hóli. Söluverð var 60.000.000 kr. Afsal verður gefið út 1. apríl 2022. Þórarinn fór yfir yfirlýsinguna sem stjórn UÍF hefur í hyggju að gefa út í kjölfar sölunnar.  Hann áréttaði að aðeins er verið að selja fasteignin en Hólssvæðið sjálft er í eigu Fjallabyggðar.  Lóðin undir húsinu er rétt aðeins stærri en húsið.  Húsnæði var gjöf Siglufjarðarkaupstaðar til íþróttahreyfingarinna árið 1969. Fyrstu áratugina var mikið og líflegt starf að Hóli. Margir komu að starfseminni í sjálfboðavinnu og skiljanlega upplifa margir töluverða eftirsjá við að sjá Hól hverfa frá íþróttahreyfingunni. Fasteignin hentar því miður ekki lengur því starfi sem unnið er í íþróttahreyfingunni í dag.  Skíðasvæðið er komið upp í Skarðsdal og knattspyrnan er á Ólafsfirði. Golfvöllurinn er komin hinu megin á svæðið.  Sparkvöllurinn er komin niður í miðbæ og er mikið notaður. Notkun hússins er því ekki lengur mikil fyrir UÍF og aðildarfélögin. Húsnæðið þarfnast mikils viðahalds og er það bæði kostnaðarsamt og tímafrekt.  Börnum á grunnskólaaldri hefur einnig fækkað mikið.  Þrátt fyrir færri börn þá er starf aðildarfélaganna mjög blómlegt. Margar íþróttagreinar í boði fyrir börn og unglinga og félögin vel rekin. Helsta nýting fasteignarinnar í dag er útleigan. Tekjur af útleigu duga ekki fyrir nauðsynlegu viðhaldi.  Ekki tókust samningar um leigu á Hóli við Selvík enda þótt stjórn hafði tekið jákvætt í þá umleitan.  Þar sem fasteignin nýttist íþróttahreyfingunni ekki meira en raun ber vitni var að mati formannafundar og ársþings UÍF skynsamlegast að selja fasteignina.   Íþróttahreyfingin er ekki tilbúin til að reka ferðaþjónustu í samkeppni við jafnvel helstu styrktaraðila íþróttahreyfingarinnar.

 

 1. Opnar umræður og tillögur um mögulega ráðstöfun greiðslunnar fyrir Hól; Óskar stýrði umræðum.  Hann fór stuttlega yfir sameiningu UÍÓ og ÍSB og sagði frá því hvaða eignir fylgdu með við sameininguna. Einnig fór hann yfir hvernig aðildarfélögin hafi nýtt Hólssvæðið.   Nokkrar umræður urðu milli fundarmanna.  Óskar lagði fram tillögur stjórnar um nýtingu fjársins. Fyrsta lagi að koma upp húsnæði á svæðinu með aðstöðu fyrir, t.d. leikjanámskeið, skíðagöngu, Húsnæðið myndi þá einnig nýtast sem salernisaðstaða og geymsla.  Ekki hefur enn þá farið fram umræða um hvort að UÍF kæmi til með að standa eitt að þessum framkvæmdum eða hvort að sveitarfélagið kæmi að þessu líka.  Aðstaðan gæti til að byrja með verið í gámum eins og t.d. upp í Skarðsdal.  Leigusamningur hefur verið gerður tímabundið við Ljóðasetrið um geymslu og fundaraðstöðu fyrir stjórn UÍF. Í öðru lagi að ráða starfsmann í hlutastarf. Mörg héraðssambönd eru með starfmenn og gagnlegt væri að skoða hver þeirra verkefni eru. Starfsmaðurinn gæti séð um skýrsluskil aðildarfélaga, umsóknir, samskipti við sveitarfélagið, farið á fundi hjá ÍSÍ og UMFÍ ofl.  Þórarinn bætti við að einnig mætti nýta hluta af upphæðinni og setja meira fé í styrktarsjóði UÍF og jafnvel víkkað þá út.  Setja mætti upp glerskáp t.d. í íþróttahúsinu um siglfirskt íþróttastarf gegnum árin.  Kristján vildi skoða hvort að halda mætti fundi í húsakynnum aðildarfélaga, það gæti skapað tengingu milli félaganna og félagsmanna.

 

 1. Önnur mál; Þorvaldur er hugsi yfir úthlutun um Frístundastyrk. Gnýfari sótti um styrk til kaupa á hringgerði en þar sem gerðið hafið hækkað í verði frá því umsókn barst og þar til styrkurinn var greiddur féll sá kostnaður á félagið. Leggur félagið til að reglum um Frístundastyrk verði breytt að þessu leyti.  Mögulega hafi tölvupóstur til aðildarfélaganna um úthlutun misfarist. Því hafi dregist að upplýsa aðildarfélögin um að þau hafi hlotið úthlutun.  Einnig má skýra betur hvaða upphæð hafi farið milli ára sem óúthlutað og hvert sé hlutfall sveitarfélagsins. Kristján veltir fyrir sér hvort að greiða eigi hluta af kaupverði Hóls til aðildarfélaganna.  Einnig lagði Kristján til að hvert félag myndi segja frá starfinu hjá sínu félagi. Var það gert.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20:40.

Fundarritari fær heimild fundarins til að ganga frá fundargerð.

Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir (sign.)

Formannafundur 8. apríl 2021

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 8. apríl 2021 kl. 18. Fundurinn var haldin með fjarfundabúnaði.

Úr stjórn UÍF mættu: Jónína Björnsdóttir formaður,  Anna Þórisdóttir varaformaður, Eva Björk Ómarsdóttir gjaldkeri, Arnheiður Jónsdóttir ritari og Óskar Þórðarson meðstjórnandi.  Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Skotfélag Ólafsfjarðar: Sverrir og Rögnvaldur Jónsson.

Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: Hilmar Símonarson.

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson

Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg; Jón Garðar Steingrímsson

Glói; Þórarinn Hannesson

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir.

Snerpa; Helga Hermannsdóttir.

Golfklúbbur Siglufjarðar: Jóhann Már Sigurbjörnsson.

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Þorvaldur Sveinn og Magnús.

 

 

Fundargerð

Dagskrá;

 1. Brynja bauð fundarmenn velkomna á þennan annan fund með formönnum sem haldinn væri með fjarfundabúnaði og fór yfir dagskrá fundarins.

 

 1. Skýrsluskil til UÍF og ÍSÍ (Felix) vegna starfsemi aðildarfélaga á árinu 2020; Óskar fór yfir þau gögn sem aðildarfélögum voru send vegna skýrsluskila til UÍF. Leiðbeindi hann um útfyllingu og reikningsforrit. Einnig áréttaði hann að um væri að ræða upplýsingar vegna ársins 2020. Loks sýndi hann hvernig skýrsluskil í Felix færu fram. Umræður urðu um framtíð Felix og samruna Nora/Sportabler. Stjórn UÍF hafði engar upplýsingar um hvort ÍSÍ myndi halda áfram notkun Felix eða ekki.

 

 1. Endurskoðun á reglum um frístundastyrk; Óskar fór yfir tillögur vinnuhóps um breytingu á ákvæðum reglnanna. Lagðar voru fram tillögur að breytingum á 3. gr., 4. gr. og 5. gr.  og var nokkur umræða um þær.  Í 3. gr. var lagt til að tímafresti umsókna yrði breytt úr 15. janúar í 31. janúar og var það samþykkt. Í 4. gr. var lagt til að aðildarfélög sem hlotið hefðu styrk yrðu að leggja fram gögn um útlagðan kostnað í síðasta lagi þann 30. desember. Var það samþykkt. Loks var lagt til í 5. gr. að styrkhæf verkefni væru líka viðburðir sem fælu í sér kostnað fyrir aðildarfélög en ekki þátttakendur. Félli þá t.a.m. Fjarðargangan undir styrkhæft verkefni. Var það samþykkt.  Samþykkt ákvæði eru svohljóðandi:

 

3.gr.

Umsóknir um Frístundastyrk þurfa að berast fyrir 31. janúar ár hvert. Styrkur vegna hvers verkefnis er að hámarki 350.000 kr. og getur hvert félag sótt um styrk vegna þriggja verkefna.

 

Af heildarupphæð styrks renna 7% til umsýslu og reksturs UÍF.

 

4.gr.

Umsóknum skal skilað á þar til gerðu eyðublaði. Í umsókn skulu aðildarfélög gera grein fyrir verkefnum sem sótt er um svo og áætluðum tekjum, kostnaði og fjármögnun að öðru leyti. Aðildarfélög sem hlotið hafa styrk ber að leggja fram gögn í síðasta lagi 30. desember um útlagðan kostnað áður en til greiðslu styrks kemur. Styrkur verður greiddur út í kjölfarið eða í síðasta lagi 31.desember.

 

 1. gr.

Styrkhæf eru verkefni og viðburðir, sem fela í sér kostnað fyrir aðildarfélag en ekki þátttakendur. Einnig   kaup á búnaði til íþróttaiðkunar sem nýtist félagi. Jafnframt eru verkefni vegna íþróttaaðstöðu, annarra en fasteigna, sem aðildarfélög notast við styrkhæf.

 

Samþykktar breytingar formannafundar á reglunum verða síðan lagðar fyrir ársþing.  Einnig var stjórn UÍF falið á fá upplýsingar um hvenær styrkurinn yrði greiddur af Fjallabyggð til UÍF og kanna hvort hægt væri að ákveða tiltekna dagsetningu til framtíðar um útgreiðslu.

 

 1. Önnur mál;  umræður urðu um þjónustusamninga Fjallabyggðar við aðildarfélög um rekstur svæða og mannvirkja í eigu sveitarfélagsins.  Ákveðið að aðildarfélög myndu senda tillögur til stjórnar um hvað mætti betur fara í þessum samningum, t.a.m. lengd þeirra, og stjórn mun í kjölfarið gera drög að ályktun sem lögð yrði fyrir ársþing til samþykkis.  Heimsíða Hóls og útleiga var einnig rædd, en vinnu við síðuna hefur verið frestað tímabundið þar sem fyrirhugað er að selja Hól.   Athugasemdir ÍSÍ, dags. 7. október 2019, við lög nokkurra aðildarfélaga voru einnig ræddar. Einhver aðildarfélög voru búin að fá athugasemdirnar og gera breytingar á lögum sínum.

 

 

Fleira var ekki gert og þakkað fyrir góðan fund. Fundi slitið kl. 19:20.

Formannafundur 28. desember 2020

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 28. desember 2020 kl. 18. Fundurinn var haldin með fjarfundabúnaði.

Úr stjórn UÍF mættu: Jónína Björnsdóttir formaður,  Anna Þórisdóttir varaformaður, Eva Björk Ómarsdóttir gjaldkeri, Arnheiður Jónsdóttir ritari og Óskar Þórðarson meðstjórnandi.  Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Skotfélag Ólafsfjarðar: Rögnvaldur Jónsson.

Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar: María Jóhannesdóttir.

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson

Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg; Jón Garðar Steingrímsson

Glói; Þórarinn Hannesson

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir.

Snerpa; Helga Hermannsdóttir

 

 

Fundargerð

Dagskrá;

 1. Jónína bauð fundarmenn velkomna á þennan fyrsta fund með formönnum sem haldinn væri með fjarfundabúnaði og fór yfir dagskrá fundarins.

 

 1. Hóll: Þórarinn Hannesson sagði frá tilboði Selvíkur ehf. um að taka Hól á leigu til fimm ára og hvernig unnið var með það. Stjórn UÍF hafði tekið jákvætt í boð Selvíkur en því miður náðust ekki samningar.  Engar beinar leigutekjur fyrir UÍF hefðu falist í leigusamningnum auk þess að farið hefði verið í umfangsmiklar breytingar á húsnæðinu og hefðu þær ekki nýst UÍF að leigutíma liðnum.  Stjórn UÍF hefur velt fyrir sér nýtingu á Hóli og kostnaði við nauðsynlegt viðhald til að halda verðgildi fasteignarinnar. Niðurstaða stjórnar var að tekjur stæðu ekki undir kostnaði og ákvað því að leggja til við formenn aðildarfélaga að Hóll yrði settur í söluferli. Nokkur umræða spannst á þessum fundi um tillögu stjórnar. Kom m.a. fram að viðhald fasteignarinnar myndi bara aukast og tekjur af útleigu kæmu ekki til með að standa undir þeim kostnaði.  Fundarmenn eru sammála um að hefja söluferli og ef af sölu verði þá færi afhending fram 1. september 2021 eða síðar.
 2. Skýrsluskil til UÍF vegna starfsemi aðildarfélaga á árinu 2020; Á árinu 2020 var starfsemi aðildarfélaga fordæmalaus vegna Covid-19. Þau félög sem stunda vetraríþróttir gátu lítið æft eða keppt meðan félögum þar sem áhersla er á sumarstarfsemi gekk mun betur að æfa og keppa. Óskar fór yfir reglur um bæjarstyrk og hvernig hann er reiknaður. Stjórn UÍF telur að mögulega verði að horfa til annarra sjónarmiða við úthlutun vegna Covid-19. Fundarmenn voru sammála um að reynt yrði að koma til móts við þau félög orðið hafa verst úti og finna sanngjarna leið. Var ákveðið að félögin myndu skila starfsskýrslum vegna ársins 2020 en starfsemi árið 2019 yrði leiðandi við úthlutun og að fundin verði sanngjörn niðurstaða byggð á starfsemi félaganna þessi tvö ár.  Stjórn UÍF var falið að útfæra nánar skýrsluskil fyrir 2020 og komast að niðurstöðu sem tryggði jafnræði.

 

 1. Endurskoðun á reglum um frístundastyrk; Óskar fór stuttlega yfir efni reglnanna og þau álitamál sem stjórn hafi staðið frammi fyrir við fyrstu úthlutun. Stjórn telur að skýra þurfi nánar efni reglnanna og útfærslu, t.a.m. hvort að hagnaður af verkefni hafi áhrif á úthlutun og hvort verkefni þurfi að skilja eitthvað eftir hjá félagi þ.e. einhverja „eign“, þar sem forsendur úthlutunar eru framlagðir reikningar. Formenn eru sammála um að of snemmt sé að skila umsóknum fyrir 15. janúar ár hvert og hefðu frekar vilja sjá 15. mars eða 15. maí. Nokkur umræða var um umsókn SÓ vegna Fjarðargöngunnar. Fundarmenn eru sammála um að endurskoða verði reglurnar. Ákveðið að óska eftir breytingartillögum frá aðildarfélögum og stofna í kjölfarið vinnuhóp þar sem í sætu fulltrúar aðildarfélaga og stjórnar UÍF. Vinnuhópurinn myndi kynna breytingatillögur fyrir aðildarfélögum og yrðu þær í kjölfarið lagðar fyrir ársþing.

 

 1. Sportabler;  Óskar sagði frá forritinu en það getur haldið utan um alla starfsemi félaga. Foreldrar iðkenda hlaða niður appi og geta fylgst með öllum upplýsingum varðandi æfingar og mót. KF hefur notað þetta forrit og fara allar upplýsingar frá félaginu til foreldra í gegnum það.  Fjallabyggð hefur einnig skoðað hvort það geti nýtt forritið fyrir frístundaávísanir barna- og unglinga.  Forritið hentar öllum félögum sem eru með skipulagðar æfingar.  Vangaveltur komu fram á fundinum um hvort einhver munur væri á þessu forriti og Nóra forritinu, en Nóri er gjaldfrjáls meðan Sportabler kostar um 100.000 kr. Fundarmenn sammála um að skynsamlegast væri að öll félög og sveitarfélagið væru með sama forritið.

 

 1. Önnur mál;  umræður urðu um Felix og þá hvort búið sé að leggja forritið niður eða ekki. Ekki liggja fyrir upplýsingar um það.

 

 

Fleira var ekki gert og þakkaði formaður UÍF fyrir góðan fund. Fundi slitið kl. 19:40.

Formannafundur 21. nóvember 2019

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 21. nóvember 2019 kl. 18 að á Sigló hótel.

Mættir úr stjórn UÍF: Jónína Björnsdóttir formaður,  Anna Þórisdóttir varaformaður, Eva Björk Ómarsdóttir gjaldkeri, Arnheiður Jónsdóttir ritari og Óskar Þórðarson meðstjórnandi.  Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Skotfélag Ólafsfjarðar: Rögnvaldur Jónsson og Andri Viðar Víglundsson.

Hestamannafélagið Glæsir: Dagbjört Ísfeld Guðmundsdóttir.

Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar: María Jóhannesdóttir.

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Þorsteinn Sigursveinsson og Magnús Þorgeirsson.

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson

Glói; Þórarinn Hannesson og Telma Björk Birkisdóttir

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: María Petra Björnsdóttir

Golfklúbbur Fjallabyggðar; Rósa Jónsdóttir.

Golfklúbbur Siglufjarðar: Hanna Björnsdóttir og Hulda Magnúsdóttir.

 

Fundargerð

Dagskrá;

 1. Jónína bauð fundarmenn velkomna og sagði frá dagskrá fundarins og starfi stjórnar. Verkefnin hafa verið hefðbundin og hafa snúið að skiptingu bæjarstyrks, samskiptum við sveitarfélagið, úthlutun lottó og vali á íþróttamanni Fjallabyggðar í samstarfi við Kiwanis, svo og afgreiðsla erinda og umsókna í Verkefnasjóð. Umsóknum hefur fjölgað og er það ánægjulegt.

 

 1. Sýnum karakter: Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri UMSB kynnti „Hvernig gerum við gott félag betra ?“ UMSB hefur gert samning við sveitarfélögin á svæðinu að að þau fjármagni tvo stöðugildi hjá UMSB á móti tók UMSB að sér verkefni sveitarfélaganna s.s.  að sjá um allar félagsmiðstöðvar í sveitarfélaginu svo og allt tómstundastarf fyrir 1-4. bekk auk vinnuskóla og sumarnámskeið á sumrin.  UMSB tengist þá félögunum betur heldur en ef sveitarfélagið væri að stýra þessu.

„Sýnum karakter“ er verkefni sem UMFÍ og ÍSÍ halda úti. Nokkur félög eru farin að nota verkefnið. Sigurði fannst vanta leiðarvísi um hvernig ætti að innleiða þetta verkefni hjá félögum. Leið UMSB er að gefa góða raun, hún er að virka.  Verkefnið er heimasíðan synumkarakter.is, þ.e. verkfærakista með fullt af flott efni. Félögin þurfa því ekki að finna upp hjólið. Þarna eru fyrirlestrar og greinar. Markmiðið er m.a. að þjálfa sálræna og félagslega færni hjá börnum í íþróttum. Þjálfari ætlar t.d. að vinna í sjálfstrausti í september og þá fer hann inn á heimasíðuna og smelli á sjálfstraust og finnur þar verkefni um sjálfstraust.  Þar eru svör við hvernig við eflum sjálfstraust iðkenda.  Hagsmunaaðilar eru alltaf iðkendur og að  þeir verða betri einstaklingar úti í samfélaginu.  Sigurður ákvað að áfangaskipta verkefninu. Kynnti það fyrir stjórn UMSB og í kjölfarið fyrir formönnum félaganna. Næsta skref var að kynna þetta í samfélaginu öllu og síðan hjá þjálfurum. Hann hélt fræðslukvöld í sveitarfélaginu og innleiddi verkefnið inní samfélagið. Samfélagið og sveitarfélagið eru með í verkefninu. Einnig var haldið kvöld með þjálfurum, allir þjálfarar vildu halda áfram með verkefnið og voru línur markaðar. Allir ákváðu að vinna í sömu átt. Skilaboð til iðkenda eru því þau sömu óháð hvaða íþróttir þeir stunda.  Farið var yfir verkefni þjálfara s.s að taka vel á móti öllum krökkum en tilgangurinn er að allir iðkendur fái að njóta sín. Kynna sig og kynnast hópnum. Sýna öllum athygli óháð getu. Tala við alla iðkendur í lok æfingar. Allir upplifi að þjálfarinn hafi talað við þá eftir æfingu og að hann kveðji alla Sigurður er með facebook hóp þar sem allir þjálfara eru inn og hann býr til efni sem hann sendir inn á hópinn. Áskorunin er að fá þjálfara til að gera þetta meðvitað  en það er langhlaup. Einnig hélt Sigurður starfsdag þjálfara, á sama degi og starfsdagur var í skóla en þá var frí á öllum æfingum frá kl. 16:00-19:00. Þar kynnti hann verkefnið betur fyrir þjálfurum og fór enn þá dýpra í það. Fór yfir gildi UMSB og að þeir myndu vinna eftir þessum gildum. Farið var yfir hvernig æfingar eigi að vera uppbyggðar, t.d. ekki láta krakka standa í röð, þau eiga að fá sem mest út úr æfingunni og þá er best að skipuleggja æfinguna vel. Einnig að láta krakkana setja skóna upp í hillu og ganga frá skólatöskunum.  Umgengni batnar eftir því sem krakkarnir eru minntir á þetta oftar.  Hann sendi t.d. þjálfurum að í september yrði unnið með áhuga. Þá er lagt upp með að þjálfari skuli mæta 10 mínútum fyrir æfingu. Allir iðkendur eru á ábyrgð þjálfara.  Sigurður tekur upp punkta af heimasíðunni og setur niður í punkta og sendir á facebook hóp þjálfara. Ávallt er minnt á að  allir iðkendur eru mikilvægir í hópnum og að passað skuli vel upp á nýja iðkendur. Öllum á að líða vel á æfingu.  Ekki alltaf bara að sinna þessum bestu heldur líka hinum. Skipta t.d. fyrirliðabandinu á milli krakkanna.  Tala af áhuga við iðkendur, brjóta upp æfinguna t.d. gera bingó og setja inn eins og  planka í 1  mín., reima skóna sína 5 sinnum o.fl.. Í október og nóvember er verið að vinna með félagsfærni. Ekki alltaf verið að velja bestu leikmennina heldur er oft miðað við hópinn. Viðhorf skiptir öllum máli, ef þjálfara eru með gott viðhorf þá smitar það, það verður sprenging í þjálfun.  Leggja áherslu á að iðkandi sýni jákvæða hegðun og hugarfar, og að þjálfarar veiti góðri hegðun og framkomu eftirtekt og umbun. Hrósa öllum. Iðkendur eiga að umgangast aðra af virðingu s.s. dómara, húsverði, starfsmenn íþróttahúsa. Gera iðkendum kleift að kynnast utan vallar t.d. fara saman í sund, pizzakvöld o.fl..

Keppnisfyrirkomulag, hvernig getur það mótað eða eyðilagt karakter ?  Mikilvægt að huga að því hvernig keppnin er sett upp. Unglingalandsót UMFÍ er sniðugt mót til að láta krakka taka þátt og þá keppa í öðru en því sem þau eru góð í.  Ávinningur verkefnisins er að allir eru að vinna að sömu markmiðum.  Sigurður mun næst snúa að sér að meiri samvinnu við foreldra, auka upplýsingar til foreldra og vera með meiri sýnileika í íþróttahúsinu.   Góðan bækling „Framtíðin“, má finna á heimasíðu UMSK.is og  er hann þar undir fræðslu og upplýsingaveita.

 

 1. Breytingar á frístundastyrk; Óskar fór yfir tillögu bæjaryfirvalda að hætta að úthluta frístundastyrkjum, þ.e. styrkjum sem aðildarfélög hafa sótt um við gerð fjárhagsáætlunar, og setja úthlutunina í hendur UÍF.  Þessir styrkir sveitarfélagsins hafa verið um 1.200.000 kr. á ári og fengi UÍF þá upphæð til úthlutunar.  Sveitarfélagið er tilbúið að halda þessari upphæð út kjörtímabilið og verður hún því alls 3.600.000 kr.  Engar kvaðir fylgja þessari upphæð frá sveitarfélaginu.  Nokkrar umræður urðu um tillögu sveitarfélagsins. Fundarmenn er jákvæðir fyrir því að peningarnir renni til UÍF og að stjórn UÍF myndi setja reglur um umsóknir og úthlutun.  Drög stjórnar UÍF að úthlutunarreglum yrðu lagðar fyrir næsta formannafund.

 

 1. Íþróttamaður Fjallabyggðar; Eva hvatti félögin til að senda inn tilnefningar og að hvetja iðkendur til að mæta á viðburðinn.

 

 1. Innheimta iðkendagjalda hjá sérsamböndum;  Óskar rakti að sum sérsambönd, sbr. LH, SKÍ ofl. eru að rukka félögin um iðkendagjöld á grundvelli félagatals.  Verið að rukka fyrir iðkendur sem eru inn í Felix. Því  brýndi Óskar fyrir félögunum að taka regluleg til í Felix þannig að iðkendafjöldinn sé ávallt réttur.

 

 1. Önnur mál;  rætt um að mikill kostur væri að hafa starfsmann í einhverju starfshlutfalli hjá UÍF.  Sveitarfélagið hefur rætt að koma fleiri verkefnum yfir til UÍF og þá myndu fylgja því fé.

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:45.

Formannafundur 12. mars 2019

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 12. mars 2019 kl. 18 að Hóli.

Mættir úr stjórn UÍF: Þórarinn Hannesson formaður,  Anna Þórisdóttir varaformaður, Telma B. Birkisdóttir gjaldkeri, Arnheiður Jónsdóttir ritari og Óskar Þórðarson meðstjórnandi.  Brynja Ingunn Hafsteinsdóttir ritaði fundargerð.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Skotfélag Ólafsfjarðar: G. Árni Kristinsson

Hestamannafélagið Glæsir: Dagbjört Ísfeld Guðmundsdóttir og Stefán Stefánsson

Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar: María Jóhannesdóttir

Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg: Anna María Björnsdóttir og Jón Garðar Steingrímsson

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Þorsteinn Sigursveinsson og Þorvaldur Guðbjörnsson

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson

Snerpa: Helga Hermannsdóttir og Þórey Guðjónsdóttir

Glói; Guðrún Linda Rafnsdóttir

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: Hilmar Símonarson

 

Fundargerð

Dagskrá;

 1. Þórarinn bauð fundarmenn velkomna og sagði frá dagskrá fundarins. Þórarinn sagði frá starfi stjórnar. Verkefnin hafa verið hefðbundin og hafa snúið að skiptingu bæjarstyrks, samskiptum við sveitarfélagið, úthlutun lottó og vali á íþróttamanni Fjallabyggðar í samstarfi við Kiwanis, svo og afgreiðsla erinda og umsókna í Verkefnasjóð. Umsóknum hefur fjölgað og er það ánægjulegt. Stjórn hefur unnið í að endurskoða reglur um Verkefnasjóð með það fyrir augum að laga efni þeirra betur að þörfum aðildarfélaga. Loks hefur stjórn miðlað upplýsingum frá m.a. ÍSÍ og UMFÍ til aðildarfélaga. Sveitarfélagið hefur lofað að hækka framlag til UÍF og hækkar þá framlögum til aðildarfélaga.
 2. Hóll: Þórarinn fór yfir málefni Hóls. Fyrirspurnir hafa borist um kaup á Hóli. Á ársþingi fyrir tveimur árum var síðast ákveðið að hafna slíku kauptilboði. Á síðasta formannafundi var ákveðið að skoða betur nýtingu Hóls. Félögin hafa nýtt Hól minna en verið hefur en hafa þó notað Hól til fundarhalda. KF hefur notað Hól á sumrin vegna leikjanámskeiðs og svo hefur Hóll verið leigður út. Núna eru tekjur af Hóli umfram kostnað um 800.000 kr. Lán sem hvíldi á Hóli og tekið var til lagningar hitaveitu og uppsetningar brunakerfis var greitt upp fyrir áramót. Eru þá engin áhvílandi veð á Hóli. Skemman við Hól hefur verið leigð til The Empire fram á sumar. Bókanir á Hóli eru góðar í sumar en aukin eftirspurn ef eftir útleigu á Hóli enda ekkert annað húsnæði í Fjallabyggð sem býður upp á sömu gistimöguleika og Hóll.
 3. Felix; Þórarinn benti á að skýrsluskil eru fyrir 15. apríl nk. Aðildarfélögum mun verða veitt aðstoð við að fylla inn í kerfið þannig að það gangi betur fyrir sig. Óskar muni segja frá því nánar. ÍSÍ gerir kröfu um aðskilið bókhald milli barna- og unglingastarfs og fullorðinstarfs. Stjórn mun ganga eftir því að það sé gert.
 4. Persónuverndarlög; Brynja fór stuttlega yfir efni nýrra laga. ÍSÍ mun útbúa eyðublöð og vera með fræðslu fyrir aðildarfélög á nýjum lögum.
 5. Skýrsluskil til UÍF; Óskar fór yfir skýrsluskil til UÍF. Skila þarf fundargerð síðasta aðalfundar, ársreikning árið á undan, rafrænni æfingadagbók (exel forrit) þar sem fram kemur hversu oft iðkandi æfir í viku, reikniforriti frá UÍF og skráningarblaði. Þessi skil eru notuð við útdeilingu bæjarstyrks og lottó. Grunnvinnan þarf að vinna vel og er það mikilvægt. Skilin núna taka til ársins 2018. Stjórn mun halda fund með þeim  aðildarfélögum sem vilja og aðstoða við skýrsluskil. Áréttað var að bæjarstyrkurinn er aðeins vegna barna- og unglingastarfs svo og starfs fatlaðra og aldraðra.
 6. Endurskoðun á reglum um Verkefnasjóð; Þórarinn sagði frá að stjórn UÍF hafi hafið vinnu við að endurskoða reglurnar sem verða síðan lagðar fyrir ársþing.
 7. Óskar fór yfir skýrsluskil til UÍF og ÍSÍ; lagði hann áherslu á að mikilvægi þess að félögin uppfæri Felix reglulega og þegar komi að skýrsluskilum sé ekki mikil vinna eftir. Stjórn UÍF mun vera með námskeið í Felix og skýrsluskilum til UÍF fyrir  nýja stjórnarmenn aðildarfélaga. Samkvæmt reglum UÍF og ÍSÍ þarf bókhald barna-og unglingastarfs að vera aðskilið frá annarri starfsemi félags. Er mikilvægt að svo sé til að félag geti átt rétt á styrk Fjallabyggðar til aðildarfélaga.
 8. Önnur mál; Þórarinn tilkynnti að hann hefði ekki í hyggju að bjóða sig fram til formanskjörs á næsta ársþingi. Bendi hann á að formenn hefðu komið frá Siglufirði og hvort ekki mætti finna formannsefni frá Ólafsfirði.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:10.

Formannafundur 8. nóvember 2018

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 8. nóvember 2018 kl. 18 að Hóli. Mættir eru úr stjórn UÍF: Þórarinn Hannesson formaður,  Anna Þórisdóttir varaformaður, Telma B. Birkisdóttir gjaldkeri og Óskar Þórðarson meðstjórnandi. Forföll boðaði Arnheiður.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Gólfklúbbur Fjallabyggðar: Rósa Jónsdóttir

Skotfélag Ólafsfjarðar: Rögnvaldur K.

Hestamannafélagið Glæsir: Dagbjört Ísfeld Guðmundsdóttir

Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar: María Jóhannesdóttir

Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg: Anna María Björnsdóttir

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar: Þorsteinn Sigursveinsson og Þorvaldur Guðbjörnsson

Skíðafélag Ólafsfjarðar: Kristján Hauksson og Daniel Víkingsson

Snerpa: Helga Hermannsdóttir og Unnur Guðrún Rögnvaldsdóttir

Glói; Patrekur Þórarinsson

Hestamannafélagið Gnýfari: Þorvaldur Hreinsson

 

Fundargerð

Dagskrá;

Þórarinn bauð fundarmenn velkomna og sagði frá dagskrá fundarins.  Hann kynnti einnig stjórnarmenn UÍF. Þórarinn sagði frá starfi stjórnar. Verkefnin hafa verið hefðbundin og hafa snúið að skiptingu bæjarstyrks svo og afgreiðsla erinda og umsókna í Verkefnasjóð. Umsóknir hafa aukist og er það ánægjulegt.

Þórarinn fór yfir málefni Hóls, sagði hannfrá fyrirspurn sem barst um möguleg kaupa á Hóli.  Var henni svarað í samræmi við ákvörðun ársþings um að UÍF hefði ekki í hyggju að selja Hól. Ákveðið hefur verið að skoða nýtingu Hóls og leggja fyrir næsta formannafund um hvort að það borgi sig að eiga Hól áfram eða selja. Ákvörðun mun síðan verða lögð fyrir á ársþingi. Afnotasamningur við sveitarfélagið hefur ekki verið endurnýjaður af hálfu sveitarfélagsins. KF hafði afnot af Hóli í sumar og greiddi sveitarfélagið fyrir þau afnot. Nokkrar framkvæmdir eru fyrirliggjandi að Hóli s.s. frárennsli og milligangur. Fráveituframkvæmdir hefjast næsta vor þegar lán hefur verið greitt upp.

Reglur um húsaleigustyrk Fjallabyggðar hafa verið í endurskoðun hjá fræðslu-og frístundanefnd og var óskað eftir umsögn UÍF. UÍF taldi ástæðu til að gera athugsemdir við drögin.  Erindi UÍF til fræðslu- og frístundanefndar um aukaferðir í frístundaakstri var vel tekið og var tveimur ferðum bætt við til reynslu fram að áramótum. Því miður hafa aukaferðirnar ekki verið vel nýttar og fyrirliggjandi að þeim verður ekki áfram haldið.

Þórarinn sagði frá bæklingum frá UMFÍ til barna af erlendum uppruna. Bæklingarnir eru á nokkrum tungumálum og mun verða dreift til nemenda GF. Vonast er til að börnum af erlendum uppruna fjölgi á æfingum aðildarfélaga.

Þórarinn sagði frá sambandsráðsfundi UMFÍ sem hann sat og fundi ÍSÍ.  Þórarinn situr í stýrihópi um heilsueflandi samfélag í Fjallabyggð og sagði hann frá starfi hópsins og lýðheilsuvísum en margt áhugavert má lesa úr þeim. Nánar má fræpast um lýðheilsuvísa á heimasíðu Landlæknisembættisins.  Stýrihópurinn fékk styrki og var keyptur ærslabelgur sem settur var upp á Siglufirði og bekkjum sem settir hafa verið niður á gönguleiðum.

Þórarinn sagði frá frétta- og fræðslusíðu UÍF á facebook. Síðan hefur vakið athygli víða og er gagnsemi hennar mikil. Á síðunni er sagt frá starfi aðildarfélaga og árangri.

Vinna er hafin við gerð nýrrar íþróttastefnu sem skal gilda frá árinu 2019 til 2030. Íþróttastefna er sameiginleg stefna þeirra aðila sem bera ábyrgð á málaflokknum, sem eru ríkið, sveitarfélögin og íþróttahreyfingin. Umsagnir hafa verið að berast og sitt sýnist hverjum. Markmiðin eru háleit en ekki tilgreint hvernig eigi að fjármagna þau. UMFÍ hefur sett upp samráðsgátt og þar er hægt að senda inn athugsemdir. Kröfur eru að aukast á íþróttafélög og leggur UMFÍ áherslu á að fjármagn þurfi að koma á  móti enda um mörg og oft smá félög að ræða. Sveitarfélögin eru ábyrgðaraðilar í sex af átta flokkum stefnunnar. Hvatt er til aukins stuðnings sveitarfélaga.  Ný íþróttastefna verður lögð fram eftir áramótin.

Þórarinn bað formenn um að kynna sig og segju frá starfi félags. Fulltrúar aðildarfélaganna kynntu sig og sögðu frá starfsemi hvers félags. Almennt er mikil gróska hjá félögunum og metnaðarfull starfsemi.

Skýrsla um aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldishegðun í íþróttastarfi; Óskar fór yfir skýrsluna. Skýrslan verður send aðildarfélögum ásamt glærum. Starfshópurinn sem vann að skýrslunni skoðaði verkferla sem máli skipta. Flokkar tillagna voru t.a.m. almennar tillögur en þar undir fellur m.a að vinna markvist að jafnréttismálum. Í  tillögum sem lúta að íþróttahreyfingunni er lagt til að  ÍSÍ og UMFÍ samræmi fræðsluefni er lúti að kynferðislegu áreiti og ofbeldishegðun og að tryggja að til staðar séu siðareglur og viðbragðsáæltnir auk verkferla. Einnig að standa fyrir vitundarvaknigu á samfélagsmiðlum um kynferðislega áreitni og ofbeldi, vinna að gerð rafræns námsefnis og  að kanna meðmæli og óska eftir umsögn frá fyrri vinnuveitendum við ráðningar starfsfólks og þjálfara.  Í tillögum er lúta að ráðuneytinu er lagt til að tryggja að íþrótta-og æskulýðshreyfingin hafi aðgang að fagráði eineltismála grunn-og framhaldsskóla sem staðsett er í Menntamálastofnun eða að sambærileg lausn verði fundin hið fyrsta.  Loks er mikilvægt er að tryggja fjármagn til íþróttahreyfingarinnar.

Persónuverndarlög; Brynja fór stuttlega yfir efni nýrra laga. ÍSÍ mun útbúa eyðublöð og vera með fræðslu fyrir aðildarfélög á nýjum lögum.

Endurskoðun á reglum um Verkefnasjóð; Stjórn UÍF mun hefja vinnu við að endurskoða reglurnar sem verða síðan lögð fyrir ársþing.

Íþróttamaður Fjallabyggðar: athöfnin verður haldinn í Tjarnarborg og verður vegleg. Aðildarfélög voru hvött til að tilnefna oog fjölmenna á athöfnina. Einnig að láta iðkendur vita af athöfninni.

Skýrsluskil til UÍF og ÍSÍ; mikilvægt er að félögin uppfæri Felix og þegar kemur að skýrsluskilum er ekki mikil vinna eftir.  Stjórn UÍF mun vera með námskeið í Felix fyrir  nýja stjórnarmenn aðildarfélaga. Samkvæmt reglum UÍF þarf bókhald barna-og unglingastarfs að vera aðskilið frá annarri starfsemi félags. Er mikilvægt að svo sé til að félag geti átt rétt á styrk Fjallabyggðar til aðildarfélaga.

100 ára kaupstaðarafmæli Siglufjarðar; stjórn UÍF hefur í hyggju að vera með sýningu í Ráðhúsinu á starfsemi íþróttafélaga Siglufjarðar sl. 100 ár. Félögin voru hvött til að vera með og koma með muni, myndir og annað sem segir sögu félags.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:29.

Formannafundur 27. febrúar 2018

Fundur stjórnar UÍF með formönnum aðildarfélaga þann 27. febrúar 2018 kl. 18 að Hóli. Mættir eru úr stjórn UÍF: Þórarinn, Arnheiður,  Anna, Telma, Óskar og Sævar.

Frá aðildarfélögum UÍF mættu;

Gólfklúbbur Fjallabyggðar: Rósa Jónsdóttir

Kraftlyftingafélag Ólafsfjarðar: Magnea Guðbjörnsdóttir

Skotfélag Ólafsfjarðar: G. Árni Kristinsson og Rögnvaldur K.

Hestamannafélagið Glæsir: Stefán Jón Stefánsson og Herdís Erlendsdóttir

Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar: María Jóhannesdóttir

Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg: Kristín Anna Guðmundsdóttir

Einnig mætti Ríkey Sigurbjörnsdóttir deildarstjóri fræðslu-og frístundamála hjá Fjallabyggð og Sigurlaug Ragna Guðnadóttir f.h. Mundo ehf..

 

Fundargerð

Dagskrá;

Þórarinn bauð fundarmenn alla velkomna og sagði frá dagskrá fundarins. Bauð gestum fundarins þeim Ríkey Sigurbjörnsdóttur og Sigurlaugu Rögnu Guðnadóttur sérstaklega velkomna.

 1. Frístundastarf í Fjallabyggð; Ríkey Sigurbjörnsdóttir deildarstjóri fræðslu-, frístunda- og menningarmála sagði frá starfi sveitarfélagsins í frístundamálum.  Fyrst sagði Ríkey frá æskulýðsbúðum í Fjallabyggð og aðkomu sveitarfélagsins að þeim. Síðan óskaði Sigurlaug frá eftir aðkomu aðildarfélaga UÍF.  Um er að ræða sumarbúðir  sem fyrirtækið Mundo skipuleggur í júlí í Fjallabyggð. Í byrjun júlí kæmu 10-15 spænsk ungmenni á aldrinum 14-16 ára til Fjallabyggðar og gista hjá jafnöldum sínum á Siglufirði og Ólafsfirði. Dvelja þau í þrjár til fjórar vikur. Óskaði Sigurlaug eftir að aðildarfélögin myndu leyfa þessum spænsku krökkum að taka þátt í íþróttaæfingum eins og gestgjafarnir. Ungmennin munu starfa í vinnuskólanum með sínum jafnöldrum og ættu þá kost á að taka þátt í íþróttaæfingum líka.  Kynningarfundur verður á verkefninu í næstu viku.  Gestgjafarnir taka síðan þátt í leiðtoganámskeiði og einu sinni í viku mun Sigurlaug sjá um uppákomu þar sem allir hittast.

Ríkey sagði fyrst frá upphæðum og skiptingu styrkja til íþróttamála í Fjallabyggð. Styrkur til UÍF vegna barnastarfs er 6.500.000 kr.  Afnotagreiðsla Fjallabyggðar vegna aðstöðunnar að Hóli var 1.500.000 kr. síðan var hún lækkuð í 800.000 kr. en greiðslurnar voru teknar af árið 2018.  Frístundastyrks ávísanir hafa verið sendar út fyrir um 4.400.000 kr. og hefur nýtingin aukist. Styrkurinn var hækkaður upp í 30.000 kr.  í ár fyrir hvert barn. Vonast er til að nýting verði betri. Undanfarið hefur hún verið um 67% og er vonast til að nýting verði um 70% vegna m.a. frístundar.  Aðrir styrkir voru um 3.600.000 kr. en á ætlun eru um 4.600.000 kr. til þessara styrkja. Frítímar í íþróttahúsinu voru í held um 9.500.000 kr. og er reiknað með sömu tölu á þessu ári. Lyftukort fyrir skíðasvæðin eru 430.000 kr. og eru sú upphæð inn í 4.600.000 kr.  Þjónustusamningar eru gerði við nokkur íþróttafélög um rekstur á íþróttasvæðunum, var það um 39.000.000 kr. síðast og hækkar eitthvað í ár. Á áætlun árið 2018 eru ætlað um 69.000.000 kr. til íþróttamála. Ríkey fór einnig yfir aðra styrki og framlög.

Næst sagði Ríkey frá frístund sem er samþætt íþrótta- og tómastundastarf barna á aldrinum 6-9 ára eftir að skóla lýkur á daginn. Stendur hún yfir í klukkustund.  Börnin geta æft íþróttir hjá aðildarfélögum eða farið í hóptíma í tónskólanum. Síðan geta þau verið í afþreyingu í skólanum.  Nýtingin í frístund er best hjá yngstu börnunum. 95% barna í 1. bekk nýtir t.d. frístund á miðvikudögum. Minni nýting er hjá öðrum bekk en er þó góð. Nýtingin minnkar eftir því sem krakkarnir eru eldri. Nýtingin á vorönn er mjög svipuð og á vetrarönn.  Eftir frístund geta börnin farið í lengda viðveru og verið til kl. 16 í skólanum. Um 25-30 börn nýta það.

Ríkey fjallaði loks um heilsueflandi samfélag.  Sótt var um styrk í Lýðheilsusjóð vegna þess og er von til að fá styrkinn. Fjallabyggð er að af fara af stað með verkefnið og hefur verið settur á laggirnar stýrihópur þar sem fulltrúar frá Grunnskólanum, heilsugæslunnar, eldri borgurum og UÍF eiga sæti. Stýrihópurinn þarf að gera greiningu í samfélaginu og meta hvaða áherslu eigi helst að leggja á, t.d. hreyfingu, matarræði, geðrækt, aðgengi að hreyfinu, samgöngur ofl. Stýrihópurinn mun auglýsa og hvetja íbúa til að huga að heilsunni og taka þátt. Einnig verður staðið að fræðslu á skemmtilegan hátt.  Verkefnið er mjög vítt, ekki bara íþróttir, heldur fjallar um allt sem snertir íbúa samfélagsins.

 1. Vetrarleikar UÍF;   Þórarinn sagði hvernig fyrirkomulagið hefur verið undanfarin ár. Bæði ein stök helgi og einnig heil vika og helgar beggja vegna við.  Stjórn UÍF vill leggja til að leikarnir verði tvær helgar í mars, aðra helgina á Siglufirði og hina helgina á Ólafsfirði. Aðildarfélögin myndu taka sig saman og standa fyrir dagskrá íþróttahúsunum beggja vegna. Félögin myndu sameinast um eina helgi. Sendur verður út póstur þar sem óskað er eftir tillögum. UÍF styrkir hvert félag fyrir veitingum. Fjallabyggð hefur undanfarið verið með gjaldfrjálst í sund og ræktina og er vonast til að það verði einnig í ár.
 2. Metoo: umræðan hefur líka snúið að íþróttafélögum og kallað eftir aðgerðaráætlunum. Mennta-og menningarmálaráðuneytið er að útbúa aðgerðarátælun í samstarfi við ÍSÍ og UMFÍ. Hana geta öll aðildarfélög tekið inn hjá sér og tileiknað sér.  Allir þurfa að taka umræðuna alvarlega enda snertir hún alla. Hvert aðildarfélag þarf að skoða sín mál og setja upp aðgerðaráætlun.
 3. Lottó úthlutun; Heildartekjur af Lottó voru tæpar 5,3 milljónir og hafa aldrei verið hærri. Styrkurinn verður greiddur út í næstu viku til aðildarfélaganna.
 4. Fræðslu-og fréttasíða UÍF; Þórarinn sagði frá frétta- og fræðslusíðu UÍF á facebook. Allir voru hvattir til að deilda síðunni og senda fréttir af starfinu hjá aðildarfélögunum. Komnir eru um 200 fylgjendur
 5. Skýrsluskil; Þórarinn minnti félögin á skýrsluskil bæði til UÍF  og í Felix.  UÍF mun breyta forminu og einfalda það.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:25.

UIF notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Privacy Settings saved!
Friðhelgisstillingar

Við notum vafrakökur til að skrá upplifun viðskiptavina okkar svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.

Vafrakökurnar hér að neðan eru nauðsynlegar svo vefurinn starfi eðlilega.

Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á holl.tonaflod.is

• CookieConsent


Hafna öllum vafrakökum
Samþykkja allar vafrakökur